مراحل کارت به کارت

برای کارت به کارت مبلغ محصول مورد نظر را به شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۳۳۵۶۶۱۹۴۶ به نام سینا نیک دوست واریز کرده. فیش مورد نظر را از طریق آیدی تلگرام Wingman_support@ به ما ارسال نمایید. محصول مورد نظر را تا حداکثر ۲۴ ساعت به شما تحویل خواهیم داد.

توجه: ضمانت برگشت وجه برای خرید‌های کارت به کارت نیز وجود دارد.