برای دانلود هر قسمت روی آن کلیک کنید

در انتهای هر فایل PDF لینک دانلود یک آموزش صوتی قرار گرفته که حتما ازش استفاده کنین

چونکه نکات بیشتری نسبت به فایل PDF توی اونها هست.

دانلود قسمت اول “شروع بازی”

دانلود قسمت دوم “شروع بازی”

دانلود قسمت سوم “شروع بازی”