بعد از اینکه توی حلقه رابطه رو تشکیل دادیم باید اونو فرود بیاریم.

برای یادگیری مرحله “فرود” روی دکمه زیر کلیک کنین.

آموزش مرحله فرود