برای دانلود هر آموزش روی اون دکمه کلیک کنین.

حتما فایل PDF و صوتی رو با هم استفاده کنین چونکه مکمل همدیگه هستن.

ضد یخ مکعب در ارتباط شما رو خیلی جلو میندازه ولی خوب اجرا کردنش سخته و
قبل از اینکه سراغ دختر برین روی رفیقای پسرتون امتحان کنین.

دانلود PDF ضد یخ مکعب

دانلود آموزش صوتی “ضد یخ مکعب”