قطعا براتون سوال بوده که توی یه ضفحه چت حرفه ای چه اتفاقی میافته.

توی این آموزش یه صفحه چت کامل رو درکنار توضیحاتش براتون آوردم تا یادبگیرین و از این به بعد مثل یه حرفه ای چت کنین.

دانلود نمونه صفحه چت

دانلود قسمت اول توضیحات صفحه چت