بعد از اینکه جا اندازی رو طی کردیم وقتشه که بریم و رابطه رو شروع کنیم.

برای یادگیری شروع رابطه در حلقه اجتماعی روی دکمه زیر کلیک کنین.

یادگیری شروع رابطه