توی حلقه های اجتماعی قبل از اینکه سراغ دختر بریم باید مرحله جا اندازی رو طی کنیم.

برای یادگیری مرحله جا اندازی روی دکمه زیر کلیک کنین.

دانلود آموزش جا اندازی